MT Redovisning & Konsult

Din ekonomipartner

Våra tjänster  

Vi erbjuder en stor mängd ekonomi tjänster.

 • Löpande bokföring
 • Deklarationer och bokslut
 • Controller tjänster
 • Ekonomichef tjänster
 • Skatterådgivning
 • Kontakter med myndigheter
 • eBokföring
 • Bolagsbildning
 • Nyckeltals analys
 • Projekt redovisning
 • Fakturering
 • Löneadministration
 • Kravhantering
 • Likviditet/ Budget / Resultat analyser
 • Avstämningar och Rapportering
 • Skatteplanering    
 • Leverantörsbetalningar
 • Ev. övriga bolags frågor 
 • Kontakta oss gärna för mer information!